Welkom bij Vrends

Vrends is een ontmoetingsplaats voor mensen die openstaan voor zelfontplooiing.  De samenleving willen begrijpen, waardoor zij betere mogelijkheden kunnen creëren om succesvol te zijn. De grondgedachte daarbij is om een podium te zijn voor lezingen, meningen te toetsen en een meer  holistische kijk op het leven te krijgen, waardoor je de maatschappij anders gaat zien.

Vrends is een beweging, die ernaar streeft om de leden niet te laten redeneren vanuit vaste kaders, met een vaste overtuiging of vanuit vaste onveranderlijke patronen (“vroeger deden we het ook   zo…”).

De conclusie van elke dialoog is nooit bepalend, het is juist interessanter om tot nieuwe gedachten te komen, die dan weer tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

We moeten beseffen dat wijzelf sturing zullen moeten geven aan ons eigen leven. Pas wanneer je je bewust bent van je eigen hoedanigheid sta je open voor verandering.

VRENDS © 2017

“Friends will be Vrends.”

Vrends wil graag een beweging zijn om meningsverschillen te begrijpen, niet om ze op te lossen.

De mens is een scheppend wezen. Hij zal zich in de loop van zijn leven ontwikkelen en zijn persoonlijkheid vormgeven. Je opgedane ervaringen maken deel uit van je persoonlijkheid. Deze ervaringen bepalen hoe je denkt, reageert en hoe je je gedraagt. Maar mensen zijn ook vrije wezens en dat betekent dat er altijd meningsverschillen tussen mensen zullen zijn. Een samenleving waar geen kritiek meer is, is een totalitaire samenleving.