Welkom bij Vrends

Vrends is een beweging, waarvan de manier van denken niet regulier is. Wij proberen niet te redeneren vanuit vaste kaders, met een vaste overtuiging of vanuit vaste onveranderlijke patronen (“vroeger deden we het ook zo…”) en ook willen wij niet beredeneren om tot een conclusie te komen, maar om tot nieuwe gedachten te komen. Die nieuwe gedachten kunnen dan weer tot nieuwe inzichten leiden. 

Wij zouden een ontmoetingsplaats willen zijn voor mensen die openstaan voor zelfontplooiing, en die beter willen functioneren in de samenleving. De grondgedachte daarbij is: een podium zijn voor lezingen en meningen toetsen aan anderen om een meer holistische kijk op het leven te verkrijgen en daardoor de maatschappij anders te zien.

We moeten beseffen dat wijzelf sturing zullen moeten geven aan ons eigen leven. Pas wanneer je je bewust bent van je eigen hoedanigheid sta je open voor verandering.

 

VRENDS © 2017

“Friends will be Vrends.”

Vrends wil graag een beweging zijn om meningsverschillen te begrijpen,
niet om ze op te lossen.

De mens is een scheppend wezen. Hij zal zich in de loop van zijn leven ontwikkelen en zijn persoonlijkheid vormgeven. De opgedane ervaringen maken deel uit van onze persoonlijkheid. Deze ervaringen bepalen hoe je denkt, reageert en hoe je je gedraagt. Maar mensen zijn ook vrije wezens en dat betekent dat er altijd meningsverschillen tussen mensen zullen zijn. Een samenleving waar geen kritiek meer is, is een totalitaire samenleving.